16 Şubat 2012 Perşembe

2.AVLU (DİVAN MEYDANI)

    Bölümleri :
      A HAS AHUR
HAS AHUR GİRİŞİ

MEYDAN ÇEŞMESİ

  1. Babüsselam /Orta kapı
  2. Saray Mutfakları
  3. Helvahane
  4. Şerbethane
  5. Aşçı Koğuşları
  6. Mutfak Avlusu
  7. Ahır Kapısı
  8. Beşir Ağa Camii
  9. Ahırlar
  10. Zülüflü Baltacılar Koğuşu

BABÜSSELAM (ORTA KAPI) VE ALAY MEYDANI

      Devletin yönetim merkezlerine açılan ve Orta Kapı da denilen yanında kule bulunan kapıdır. Kapı’nın yanındaki iki  kule Kanuni Sultan Süleyman tarafından inşa ettirilmiştir. Bu kulelerin içinde Kapıcıbaşı Ağasının,yanabcı elçilerin Saray’ a girmelerine müsaade edilinceye kadar misafir edildikleri odasıda bulunmaktaydı. Bu yönüyle kulelerin alt tarafları bekleme salonu vazifesi görmüştür.
      Bütün divan toplantıları sabah namazından hemen sonra olduğu için Ayasofya’da namaz kılan devlet erkanı bu kapıdan geçerdi.Ancak sadrazamda dahil olmak üzere tüm saray erkanı Babüsselam’dan girerken atlarından inmek zorundaydılar. Bu sadece padişah atıyla girebilirdi. Saray kadınları ise saltanat arabaları ile geçerdi.
      Sarayın ikinci avlusu olan Divan Meydanı bir tören alanıydı.
Divan Meydanı’nın sağ tarafında ki revakların arkasında Saray Mutfakları  yer alır. Sol tarafında ise Adalet Kulesi ile Divan-ıHumayun toplantılarının yapıldığı Kubbe altı ve hemen yanında silah koleksiyonlarının sergilendiği Dış Hazine binası bulunur.
      Avlunun bu köşesinde Harem Dairesi’nin Arabalar Kapısı,revakların arkasında ki alt kotta ise Baltacılar Koğuşu ile Has Ahur Avlusu görülür.BİZANS SARNICI


    
  SULTAN 3. SELLİM ADINA DİKİLEN NİŞAN TAŞI 1791
Sultan 3. selimin leved çiftliğinde 898mt den hedefteki testiyi tüfekle vurması anısına dikilmiştir.
Kaptanı Derya Retif Ahmet Paşa'nın oğlu İbrahim Naşid Beyin Sultan 3. Selimin tüfek atmaktaki maharetini anlatan 10 beyitlik manzum kitabe yer alır.SOHUM KALESİ KİTABESİ
Sultan 3. Ahmet döneminde Karadeni Kıyısında yapılan SOHUM KALE'sine aittir. Osmanlı Rus savaş sırasında saraya getirilmiştir.
 Kitabenin başında 2. Abdülmecit'in tuğrası vardır.

Kaynak: Topkapı Sarayı Müzesi Rehperi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder