16 Şubat 2012 Perşembe

2.AVLU (DİVAN MEYDANI)

2. KAPI : BABÜSSELAM (ORTA KAPI / ALAY MEYDANI)
     

Devletin yönetim merkezlerine açılan ve Orta Kapı da denilen yanında kule bulunan kapıdır. Kapı’nın yanındaki iki  kule Kanuni Sultan Süleyman tarafından inşa ettirilmiştir. Bu kulelerin içinde Kapıcıbaşı Ağasının,yabancı elçilerin Saray’ a girmelerine müsaade edilinceye kadar misafir edildikleri oda da  bulunmaktaydı. Bu yönüyle kulelerin alt tarafları bekleme salonu vazifesi de görmüştür.         
                                   BABÜSSELAM'IN KAPI İÇİ
 
Bütün divan toplantıları sabah namazından hemen sonra olduğu için Ayasofya’ da namaz kılan devlet erkanı bu kapıdan geçerdi.Ancak sadrazamda dahil olmak üzere tüm saray erkanı Babüsselam’dan girerken atlarından inmek zorundaydılar. Bu sadece padişah atıyla girebilirdi. Saray kadınları ise saltanat arabaları ile geçerdi.
      Sarayın ikinci avlusu olan Divan Meydanı bir tören alanıydı.

  


2.AVLU'DA BULUNAN YAPILAR:

Aşçılar Mescidi
Matbah-ı Amire (Saray Mutfakları)
Dış Hazine 
Divit Odası
Kubbe Altı
Adalet Kulesi
Harem veZülüflü Baltacılar Koğuşu
Has Ahırlır
Beşir Ağa Cami ve Hamamı

GİRİŞ SAĞ TARAF :

Hemen girişin sağ yan tarafında ki yerde saltanat arabaları sergilenmektedir. 
 

A)NAMAZGAH : Saltanat arabalarının sergilendiği mekanın  mekan’ ın tam karşısında 80 cm kadar yükseklikte olan KIBLE TAŞI’nın bulunduğu bölüm.

Ayrıcı bu alanda erken Bizans dönemine ait dev sütun parçaları da bulunmakta.

B) MATBAH-I AMİRE (MUTFAKLAR) :
MATBAH  : Mutfak
AMİRE      : Padişaha ,saraya ait demektir.
Bölümleri:
1. Mutfaklar
2. Kileri Amire
3. Helvehane
4. Şerbethane ve Reçelhane
5. Aşçı Koğuşları
6. Vekil Harç
7. Aşçıları Koğuşu
8. Hamam
9. Yağhane
10. Mutfak Avlusu

GİRİŞ SOL  TARAF :  İki tane çeşme bulunmaktadır. Bir tanesi çıkış istikametinde diğeri ise tam meydandadır.
MEYDAN ÇEŞMESİ

ÇIKIŞ YÖNNDEKİ ÇEŞME 

HAS AHIR'A GİDEN YOL
A) Harem dairesinin ARABALAR KAPISI, ZÜLÜFLÜ BALTACILAR KOĞUŞU ve alt kesimde Has ahır avlusu.
ZÜLÜFLÜ BALTACILAR KOĞUŞU
HAREM ARABA KAPISI

B) Adalet KulesiC) Divan-ı Hümayun
KUBBE ALTI 
DİVİT ODASI SAAT KOLEKSİYONLARI
D)Dış Hazine Binası (silahlar sergileniyor)  


DIŞ HAZİNE SİLAH KOLEKSİYONLARI

 


  


                                         BİZANS SARNICI


      SULTAN 3. SELLİM ADINA DİKİLEN NİŞAN TAŞI 1791
Sultan 3. selimin leved çiftliğinde 898mt den hedefteki testiyi tüfekle vurması anısına dikilmiştir.
Kaptanı Derya Retif Ahmet Paşa'nın oğlu İbrahim Naşid Beyin Sultan 3. Selimin tüfek atmaktaki maharetini anlatan 10 beyitlik manzum kitabe yer alır.SOHUM KALESİ KİTABESİ
Sultan 3. Ahmet döneminde Karadeni Kıyısında yapılan SOHUM KALE'sine aittir. Osmanlı Rus savaş sırasında saraya getirilmiştir.
 Kitabenin başında 2. Abdülmecit'in tuğrası vardır.

Kaynak: Topkapı Sarayı Müzesi Rehperi