21 Şubat 2012 Salı

ARZ ODASI


Arz odası Divan’da kararlaştırılan hususların sadrazam tarafından padişaha arz edildiği yerdir.

 Arz odası’nın ikisi Enderun avlusuna açılan 3 kapısı vardır.

1. Maruzat Kapısı (padişaha arz da bulunacaklar bu kapıyı kullanırdı.)

2. Pişkeş  (Hediye ) Kapısı.

Yabancı elçilerin yanlarında getirdikleri hediyeler önce Maruzat Kapısı’nın önüne bırakılır daha sonra Pişkeş Kapı’sından odaya alınırdı.

3. Hükümdar Kapısı’dır.