21 Şubat 2012 Salı

BAĞDAT KÖŞKÜ


1638 yılının nisan ayında 4. Muradın Bağdat seferi’ne çıktığında başlanılmış olup padişahın 1639 haziran’ında İstanbul’a  döndüğünde bitirilememiş olup 8 şubat 1640 ta padişahın vefatından sonra bitirilmiştir.

Saltanatın son döneminde Bakanlar Kurulu’nun (Meclis-i Vükela) toplantılarına ev sahipliği yapmıştır.