21 Şubat 2012 Salı

HAS ODA –MUKADDES EMANETLER DAİRESİPadişahların özel dairesi olarak yapılmıştır.

Has oda iki katlı  ve dört bölümden oluşur.

İlk giriş bölümü şadırvanlı sofadır.

İkinci bölüm Destimal Odası; eski dönemlerde has odalıların koğuşu olarak kullanılmıştır.

Üçüncü bölüm olan (şadırvanlı sofa’nın sağında bulunur )Arzhane ise padişah kendisiyle görüşmeye gelenleri burada kabul eder , arz kağıtlarını burada okurdu. Arzhane cülus (hükümdarlık tahtına çıkma)merasimleri ve ramazan ayının on beşinci günü yapılan Hırka-i Saadet ziyaretlerinde Sadrazam ve saray’ın ileri gelenlerinin padişahla tebrikleşmeye geldikleri bir yer olarak da bilinir.

Dördüncü bölüm Has Oda/Taht odası) dır. Padişahların kışın kullandıkları bir çalışma odasıydı.

HAS ODA AĞALARI

Enderun okulundaki en üst rütbedir. Enderun’un en iyi öğrencileri (iç oğlanlar ) arasından seçilirdi.  Has oda ağaları koğuşu günümüzde padişah portrelerinin sergilendiği alandır.