26 Şubat 2012 Pazar

KADIN EFENDİLER TAŞLIĞI (CARİYELER TAŞLIĞI )


     
CARİYELER KORİDORUNA GİRİŞ
Cariyeler taşlığına girmeden önce ki taşlıkta duvar boyunca bulunan taş banklar yemeklerin konulması için kullanıldığı bilinmektedir. Kadın efendiler daireleri ve cariye koğuşlarının baktığı harem’in en küçük avlusu konumu nedeniyle hem kadın efendi taşlığı hem de cariyeler taşlığı olarak bilinir.


CARİYELER HAMAMIKALFALAR DAİRELERİ 


Kadın efendi daireleri padişahın çocuk doğurmuş olan eşlerine aitti.

CARİYELER; 5-16 yaşlarında hareme alınan cariyeler eğitimden geçirilirdi. (çamaşır,hamam külhanları,kiler ,sofra gibi genel işlere verilirlerdi. Saray kadınları arasında en yüksek mertebeye sahip olanına KADIN denilirdi. Cariyelerden HAS ODALIK ,GÖZDE veya İKBAL olanlar çocuk doğurduklarında HASEKİ SULTANLIK veya KADIN EFENDİLİ’ ğe yükselirlerdi. Padişahların kendileri için seçilen cariyelerden hepsini haremine almadığı, bazılarının uygun görülen kişilerle evlendirildikleri bilinmektedir.HAREM HASTANESİ

Cariyeler taşlığı çevresinde 2 katlı Şirvanlı kagir cariye koğuşu,hamam,çamaşırhane,hasta koğuşu,hasta mutfağı ve ölülerin yıkandığı gasil hane ile ölen cariyelerin cenazelerinin çıkarıldığı Meyyit Kapısı bulunur. Bu bölüme 40 merdivenle inilir.