16 Şubat 2012 Perşembe

KUBBEALTI (DİVANHANE /DİVAN-I HÜMAYUN


İmparatorlu’ğun yönetildiği yer.  Savaşa ve barış’a burada kara verilirdi. Padişahların divanı takip ettikleri kafesli pencereye Kasr-ı Adl denilir. Bu Kasr-ı Adl  adalet kasrından girilir .adalet kasrına haremden ulaşılır. Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılmıştır.


Divan-ı Hümayun devletin başlangıcından beri Osmanlı hükümdarlarının 
başkanlığında toplanan bir kuruldur.Haftada dört gün Kasr-ı Adl’ ın (Adalet Kasr) altında Kubbe altı’nda yapılırdı. Fatih Sultan Mehmet devrindne itibaren Padişah toplantıları kafesle ayrılan bir hücrede oturarak izlemekteydi.             Divan-ı Hümayun kalemi ,son oda ise belgelerin saklandığı Defterhane olarak kullanılmıştır.
                       ADALET KULESİ (KASR-I ADALET )     
            Padişah kuleye harem’den girer toplantıları takip ederdi.
ADALET KULESİ

                         
           ESKİ HAZİNE DAİRESİ /DIŞ HAZİNE
            Kanuni Sultan Süleyman tarafından inşa edilen bu  yapıdan Yeniçerilere üç ayda bir dağıtılan maaş(ulufe) ,Mekke ve Medineye Surre ağaları ile gönderilen para bu binadan karşılanırdı. Günümüzde Silah koleksiyonları sergilenmekte.


DIŞ HAZİNE SİLAHLAR KOLEKSİYONU

DİVİT ODASI SAATLER KOLEKSİYONU