16 Şubat 2012 Perşembe

TOPKAPI SARAYIN BÖLÜMLERİTopkapı Sarayı’n da

          Bab-ı Humayun –Saltanat kapısı  (Ayasofya  tarafından olan ilk giriş    kapısı.1. avlu)                        
          Babüsselam     (Orta kapı 2.avluya açılan kapıdır.Gişelerden sonraki girilen kapı )

          Babüssaade    - Akağalar kapısı ( 2.avluda bulunur ve 3. Avluya açılan    kapıdır.) olmak        üzere 3 kapı ile 4 Avlu ,Harem ve Hasbahçe (Gülhane parkı) 'den oluşmaktadır.

Topkapı sarayı temelde BİRUN (dış hizmet )  ve ENDERUN (iç hizmet) olmak üzere iki teşkilattan oluşur. 


Birûn     : Dış hizmet bölümü 1.avluda bulunmaktadır. 

Enderun : 3. Avlu'da başlamaktadır. 
İmparatorluğu yönetecek elemanların yetiştirildiği bir okuldur.
Enderunda ilk okulu Sultan I. Murad saray hizmetlerinde çalışacak görevliler yetiştirmek üzere Edirne'deki eski sarayda kurdu. Üç sınıflı olan bu okulda birinci sınıfa seferli koğuşu, ikinci sınıfa Kiler koğuşu, üçüncü sınıfa da Hazine koğuşu denirdi.

Enderun teşkilatı, Enderun öğretmenleri, hocaları ve sarayın iç hizmet görevlilerinden oluşurdu.
Topkapı Sarayı’n da Enderun;
1.  Küçük Oda
2.  Büyük Oda
3.  Doğancı Odası
4. Seferli Odası
5. Kiler Odası 
6. Hazine Odası
7. Has Oda,  olmak üzere yediye ayrılır. 
TOPKAPI SARAYI PLANI


1. Kapı Bab-ı Humayun  'dan girilen  1.Avlu. (BİRUN) 
Karakol binası
Aya irini Kilisesi
Darphane-i Amire
Deavi (davalar)  Kasrı
Jandarma
Enderun Hastanesi (günümüze ulaşmamış)
Has Fırın                (günümüze ulaşmamış)
Kimyahane            (günümüze ulaşmamış)
Su terazisi
Su Kültürü Açık Teşhiri

Dolap Ocağı bulunurdu.

2. Kapı Babüsselamdan geçilen 2.avlu Devlet yönetiminin gerçekleştiği mekanların  olduğu avludur. Bu bölümde ;
Aşçılar Mescidi
Saray Mutfakları
Dış hazine
Divit Odası
Kubbealtı –Divan-ı Humayun
Adalet Kulesi
Harem Arabacılar Kapısı
Zülüflü Baltacılar Koğuşu
Has Ahırlar
Beşir Ağa Cami ve Hamamı

3. Kapı  Babüssaade ile geçilen 3. avlu ile Enderun bölümü Padişah’a ait yaşamın başladığı yerdir. Bu bölümde ;
Küçük Oda Koğuşu
Akağalar Koğuşu
Büyük Oda Koğuşu
Arz Odası
Seferli Koğuşu
Fatih Köşkü-Hazine
Kilerli Koğuşu
Hazine Koğuşu
Has Oda
Has Oda Koğuşu
Ağalar Cami
III.Ahmet Kütüphanesi
Kuşhane –Harem Çıkış kapısı bulunur.

HAREM DAİRESİ
Dolaplı Kubbe
Şadırvanlı Sofa
Karaağalar Mescidi
Karaağalar Taşlığı ve Dairesi
Cariyeler Koridoru
Cariyeler ve Kadın efendiler Taşlığı
Valide Sultan Taşlığı
Hünkar Hamamı
Hünkar Sofası
III. Murat Has odası
I.Ahmet Has odası
III. Ahmet Has odası –Yemiş Odası
Çifte Kasırlar
Mabeyn Dairesi ve Gözdeler Taşlığı
Havuz
Harem Mescidi
Altın Yol
Harem Çıkışı –Kuşhane kapısı.

4.Avlu’da bulunan yapıları ise ;
Sofa Cami
Esvap Odası
Mecidiye Köşkü
Kule Gülhane Kapısı
Hekimbaşı Odası
Kara Mustafa paşa Köşkü –Sofa Köşkü
Mermer Sofa
Revan Köşkü
Bağdat Köşkü
İftariye Kameriyesi
Sünnet Odası
Havuz
İncirlik
Fil Bahçesi