13 Mart 2012 Salı

İSTANBUL'A NEDEN YEDİ TEPE ŞEHRİ DENİR

Bugün sur içinde kalan eski İstanbul, yedi tepe üzerine kurulmuştur:
  1. Topkapı Sarayı tepesi
  2. Çemberlitaş tepesi
  3. Beyazıt tepesi
  4. Fatih tepesi
  5. Yavuzselim tepesi
  6. Edirnekapı tepesi
  7. Kocamustafapaşa tepesi
Şehrin sur içi kesiminde yer alan bu tepelerden birincisi, Sarayburnu’ndan içeri doğru 45 metre yükselen, üzerinde Ayasofya’nın, Sultanahmet Cami’nin ve Topkapı Sarayı’nın bulunduğu “Sarayburnu Tepesi”dir. Sarayburnu Tepesi kuzeyde Sirkeci’den güneyde Kadırga Limanı’na kadar uzanmaktadır.

İkinci tepe, üzerinde Nuruosmaniye Külliyesinin bulunduğu, Çemberlitaş’ın yer aldığı “Nuruosmaniye Tepesi”dir. Birinci tepe ile doğuda, Babıâli’den Eminönü’ndeki Yeni Cami’ye kadar uzanan oldukça derin bir vadi ile ayrılır. Batısında ise Kapalıçarşı çevresindeki daha az derinliği olan başka bir vadi 60 metre yüksekliğindeki bu tepeyi üçüncü tepeden ayırmaktadır.

“Beyazıt Tepesi” olarak bilinen üçüncü tepenin üstünde, günümüzde İstanbul Üniversitesi merkez binası olan eski Harbiye Nezareti vardır. Güneyde Beyazıt Cami, kuzeyde Süleymaniye Külliyesi bu üçüncü tepeyi çevrelemektedir.

Dördüncü tepe, üzerinde Fatih Külliyesi bulunan, güneyde Lykos Deresi vadisine ve Aksaray’a doğru inen, kuzeyde oldukça dik yamaçlarla Haliç sahiline kavuşan “Fatih Tepesi”dir.
Dördüncü tepe ile beşinci tepeyi, üzerinde Gül Camii bulunan küçük bir vadi ayırır.

Beşinci tepe, üzerinde bulunan Sultan Selim Külliyesi ile belirlenir. “Sultan Selim Tepesi” olarak bilinen tepe 74 metre yüksekliğindedir ve Haliç sahilinden Balat’a ulaşan vadi, beşinci tepeyi altıncı tepeden ayırmaktadır.

Altıncı tepe Edirnekapı ve Ayvansaray mahallelerinin üzerinde kurulduğu, aynı zamanda şehrin batı surlarını taşıyan “Edirnekapı Tepesi”dir. Kariye Cami civarında yumuşak eğimli olan bu tepe Kemerkaya mevkiinde dikleşir. Edirnekapı Tepesi üzerinde Mihrimah Sultan Cami, Kariye Müzesi ve Tekfur Sarayı bulunmaktadır.

Yedinci tepe ise Aksaray semtinden surlara ve Marmara sahiline kadar giden bölgedir. Bu tepe üç yükseltisiyle bir üçgeni andırır. Topkapı, Aksaray ve Yedikule, bu üçgenin üç köşesini meydana getirmektedir. Bu üçgenin içerisinde aynı zamanda üçüncü tepenin merkezi olan Cerrahpaşa’daki Arkadius Sütunu’yla, Altı mermer’in kuzeyindeki Mokios Sarnıcı bulunmaktadır.