19 Mart 2012 Pazartesi

Rıfat N Bali

1948 yılında İstanbul'da doğdu. Fransızca tedrisat yapan Saint Michel ve Saint Benoit okullarında orta ve lise eğitimi aldı. 1970 ila 1995 yılları arasında bir özel şirkette yönetici olarak çalıştı. 2001 yılında Sorbonne Üniversitesi’ne bağlı Ecole Pratique des Hautes Etudes'den mezun oldu. 1996 yılından bu yana, başta Yahudiler olmak üzere, gayri Müslim azınlıklar, antisemitizm, komplo teorileri, Türk toplumunun kültürel ve sosyal değişimi, Dönmeler konularında araştırma ve yayın yapmakta. Halihazırda Ecole Pratique des Hautes Etudes, Sorbonne (Paris) bünyesinde kurulu Centre Alberto Benveniste pour les Etudes et la Culture Sépharades'a bağlı araştırmacıdır. Osmanlı-Türk Sefarad Kültürü Araştırma Merkezi üyesidir. İngilizce, Fransızca ve Ladino bilmektedir.


KİTAPLARI

· 1934 Trakya Olayları, Libra Kitap, Istanbul, 2012.
· Bir Günah Keçisi: Munis Tekinalp - 3 Cilt, Libra Kitap, Istanbul, 2012.
· L'Affaire Impôt Sur la Fortune (Varlık Vergisi), Libra Kitap, Istanbul, 2010.
· Savarona: Atatürk'e Son Armağan , Libra Kitap, Istanbul, 2010.
· The Saga of a Friendship, Libra Kitap, Istanbul, 2009.
· Devletin Örnek Yurttaşları, Kitabevi, Istanbul, 2009.
· Yirmi Kur'a Nafıa Askerleri, Kitabevi, İstanbul, 2008.
· 1934 Trakya Olayları , Kitabevi, 2008.
· The Jews and Prostitution in Constantinople 1854 - 1922, The Isis Press, Istanbul, 2008.
· Maziyi Eşelerken, Dünya Kitapları, İstanbul, 2006.
· Devlet'in Yahudileri ve "Öteki" Yahudi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004.
· Tarz-ı Hayat'tan Life Style'a, İletişim Yayınları, İstanbul, 2002.
· Musa'nın Evlâtları Cumhuriyet’in Yurttaşları, İletişim Yayınları, İstanbul, 2001.
Cumhuriyet Yıllarında Türkiye Yahudileri - Bir Türkleştirme Serüveni (1923-1945), İletişim Yayınları, İstanbul, 1999.