30 Mayıs 2012 Çarşamba

IŞIK SÖZLER


Kendinin ne olduğunu bilen insan, bazı kendini bilmezlerin, onun hakkında söylediklerinden etkilenmez. 
İbn-i Sina
İnsanlar bir şeyi anlamadıkları anda onu yanlış anlamaya başlarlar. Yanlış anlamaları cehaletlerini gizleme yöntemleridir.

Ey dilim! sen benim hem servetimsin hem felaketim.
Beni bahtiyar eden de sensin, berbat eden de...
Mesnevi
İstediğin kadar inançlıyım de namaz kıl, sadaka ver. Umut verip, güven aşılayıp da yarı yolda bıraktığın insanın gönül sadakasını her iki dünyada da veremezsin.
Mevlana
İnsanı ateş değil, kendi gafleti yakar; Herkeste kusur görür, kendisine kör bakar... Neye nasıl bakarsan, o sana öyle bakar...Mevlana
Bir insan acı duyabiliyorsa CANLIDIR…
Bir insan başkasının acısını duyabiliyorsa İNSANDIR…
Mevlana
Ya tutulacak kadar yakın ol, ya da unutulacak kadar uzak..."
Mevlana
Bin bahar görsede, taş yeşermez...
Mevlana

DEFTERİ HAKANİ NEZARETİ TAPU VE KADASTRO DAİRESİ


1263 (1847) yılında Defter Eminliği adıyla temeli atılan bu kuruluş 1277(1861) de "Defteri Hakani Nezareti" ismini almış ve zamanla değişerek bu günkü duruma gelmiştir

KÖPRÜLÜ KÜTÜPHANESİ


Köprülü Mehmet Paşa küllüyesinin bir parçası olan kütüphaneyi 1661 yılında Köprülü Fazıl  Ahmet Paşa babası Köprülü Mehmet Paşa için yaptırılmıştır. Kütüphanedeki kitapların  halkın  kullanımına sunulduğu ilk osmanlı kütüphanesidir.

BİNBİR DİREK SARNICIYerebatandan sonra en büyük su sarnıcıdır.  1.Kostantin tarafından yaptırılan sarnıcın bir saraya ait olduğu sanılmaktadır. İstanbu’un fethinde sarnıcın suyunun olmadığı bilinmektedir. İçinde 224 sütun bulunur. Sarnıcın Türk dönemindeki adı çokluk anlamındaki “binbir” teriminden gelmiş olabileceği gibi bazılarının iddia ettiklerine göre sütun gövdelerinin üst üste bindirilmiş oluşundan dolayı “binbir” teriminden de geldiği ileri sürülür.


Sarnıçta Müze kart geçmemektedir. Giriş ücreti 5 TL olup sarnıçta 1 içecek hediyesi var.

MİHRİBAH SULTAN CAMİ


Edirnekapı’da yer almaktadır. Kanuni Sultan Süleyman ie Hürrem Sultanın kızı Mikribah Sultan için Mimamr Sinan tarafından yapılmıştır. Külliye medrese,hamam ve çarşıdan oluşur.

Sultanlan camileri 2 minareli olarak yapılırdı. Üsküdardaki mihribah cami 2 minarelidir. Fakat edirnekapıdaki bu cami ise tek minarelidir.

Mihr, mah ve Sinan’ın sırrı

Mihrimah, güneş ve ay (mihr ve mah) demektir. Nisan ayında mehtap yani mah, Çamlıca sırtlarından, Üsküdar’daki Mihrimah Sultan Camii’nin iki minaresi arasından doğarken, mihr yani güneş, Edirnekapı Mihrimah Camii’nin kubbesi üstünden batar. Bu bir tesadüf mü yoksa Mimar Sinan’ın dehası mı bilinmiyor.

28 Mayıs 2012 Pazartesi

TÜRK EDEBİYAT VAKFIDivanyolu caddesi. No: 14 SULTANAHMET

TELF: 0 212 526 16 15

İSTANBUL EL SANATLARI ÇARŞISI CEDİD MEHMET EFENDİ MEDRESESİADRES: KABASAKAL CADDESİ.
TELF: 517 67 82

YEŞİLEVİN YANI.

ÇELİK GÜRSOY TURİNG VAKFI TARAFINDAN RESTORE EDİLİP HAYATA GEÇİRİLMİŞTİR.

TÜRBELER


SULTAN 2. ABDÜLHAMİT  HAN   VE  2. MAHMUT’UN TÜRBELERİZİYA GÖKALP

İLK BASIN ŞEHİDİMİZ HASAN FEHMİ


FUAT PAŞA CAMİ VE KÜLLİYESİ


Keçecizade Mehmet Fuat Paşa (1814 İstanbul - 1868 Nice), Osmanlı devlet adamı. Tanzimat döneminin önde gelen üç siyasi liderinden biridir. Abdülaziz saltanatında iki kez sadrazam ve toplam on yıla yakın Hariciye Nazırlığı (dışişleri bakanlığı) yapmıştır. Siyasi başarılarının yanı sıra keskin zekâsı ve nükteleriyle ün kazanmıştır.TÜRBE

ÇUKUR ÇEŞMELER

Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan’a yaptırılan kırk çeşme tesislerinin bir parçası olduğu sanılmaktadır. Eskiden çeşmenin üstünde namazgahtan mescide döndürülen üçler mescidi bulunuyorduysa da bu yapı  günümüzde bulunmamaktadır.

RECEP PEKER

Doğumu : 5 Şubat 1889, İstanbul
1931-1936 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri sıfatıyla, Atatürk ve İnönü'nün yanında rejimin "üçüncü adamı" olarak yer almıştır. .
7 Ağustos 1946 - 10 Eylül 1947 tarihleri arasında Başbakanlık yaptı.  1 Nisan 1950, İstanbul da vefat etmiştir.

ARASTA ÇARŞISI VE ÇEVRESİ

Farsçada ordugah pazarı anlamına gelen bir terimden gelmektedir. Sultanahmet Külliyesi’nin kble yönünde ki en uç yapısıdır. İstanbul’da 17.yy’ dan kalan  üstü açık tek üstü açık çarşıdır. Sipahilerle  ilgili eşyaların satıldığı  için Sipahiler Çarşısı’da denir. Dükkanlar dizisinin ucunda bulunan sebile bitişik bir kapı kemeri ve söve kalıntısı bulunmaktadır .Buradan muhtemelen dükkanların üstündeki odalara ait bahçeye girilmektedir.BAYTAR MEKTEBİ


ARSTA HAMAM KALINTILARI


ESKİ SULTANAHMET CEZAEVİ

Sultanahmet cezaevinin inşaası 1918-1919 yıllarına tarihlenmektedir. 1845'te yapımına başlanan, sonradan adliye olarak kullanılan Darülfünun binasının hemen yanında inşa edilen hapishane 1980'li yıllara kadar hizmet vermiştir. Kapasitesinin 1000 kişi olduğu bilinen cezaevi, birçok koğuşun yanı sıra bir revir ile çocuklar ve kadınlar için özel bölümleri de bünyesinde barındırırdı. Zaman içinde, büyüyen ihtiyaca cevap verebilmesi için tadilata ve ilavelere sahne olan yapının doğu kanadında, koğuşlar ve diğer birimleri uzun koridorlar boyunca sıralanmaktaydı. Necip Fazıl, Nazım Hikmet, Can Yücel, Aziz Nesin, Orhan Kemal, Kemal Tahir, Vedat Türkali burada yatarken birçok eserler bırakmışlardır.