22 Mayıs 2012 Salı

BEYAZIT CAMİ

II.Beyazıt tarafından  1500 yılında inşasına başlanan  Beyazıt Külliyesi camii,medrese,sıbyan mektebi,menderese,imaret,kervansaray,hamam,Kasr-ı Hümayun,muvakkithane,sebil ve türbelerden oluşmaktadır.  Mimar II.Beyazıt’a caminin mihrabını nereye koyalım diye sorması üzerine II.Beyazıt Ayağımın üstüne bas yanıtını verince ,mimar Sultan’ın ayağının üstüne basınca Kabe-i Şerifi görür ve Sultan’ın ayağına yüz sürer ve mihrabı hemen oraya koyar. Caminin  yapımı 1505  te  tamamlanmıştır. Külliyenin imareti 1884 yılında kütüphaneye çevrilmiş olup bugün Beyazıt Kütüphanesi olarak hizmet vermektedir.
                                                          BEYAZIT HALK KÜTÜPHANESİ

Mihrap: Cami ve mescitler ile namazgâhlarda kıble yönünde belirleyici mimari öğe. İmam’ın önünde durduğu bölüm. Genellikle etrafı çerçevelenmiş, duvarda küçük bir girinti biçiminde yapılmıştır.

GİRİŞ KAPISI