30 Mayıs 2012 Çarşamba

BİNBİR DİREK SARNICIYerebatandan sonra en büyük su sarnıcıdır.  1.Kostantin tarafından yaptırılan sarnıcın bir saraya ait olduğu sanılmaktadır. İstanbu’un fethinde sarnıcın suyunun olmadığı bilinmektedir. İçinde 224 sütun bulunur. Sarnıcın Türk dönemindeki adı çokluk anlamındaki “binbir” teriminden gelmiş olabileceği gibi bazılarının iddia ettiklerine göre sütun gövdelerinin üst üste bindirilmiş oluşundan dolayı “binbir” teriminden de geldiği ileri sürülür.


Sarnıçta Müze kart geçmemektedir. Giriş ücreti 5 TL olup sarnıçta 1 içecek hediyesi var.