22 Mayıs 2012 Salı

İSTANBUL ORHAN KEMAL İLHALK KÜTÜPHANESİ

Bina Osmanlı döneminde 1470–1475 yılları arasında para basmak amacıyla Darphane-i Amire olarak inşa ettirilmiştir. Yapıldığı devrin sivil mimarisinin en güzel eserlerinden biri olan bu bina çeşitli yangın ve depremlerle harap olmuştur. 1707 yılında Sultan III. Ahmed’ in başkadını Ümmetullah Hatun tarafından sebil, çeşme ve mektep ilavesiyle yeniden “Simkeşhane-i Amire” olarak inşa ettirilmiştir. Binanın avlusunda Bizans Teodos takının kalıntıları vardır. 1958 yılında Beyazıt-Aksaray yolunun genişletilmesi sırasında Simkeşhane binasının giriş cephesi olan kuzey kanadı yıktırılmıştır. İşlevlerini yerine getiremeyen bina, bakımsızlık yüzünden harap hale gelmiş ve uzun süre kullanılmamıştır.

Daha önce Fatih Millet Kütüphanesi binasında bulunan İstanbul İl Halk Kütüphanesi 16.11.1981 tarihinde Simkeşhane Binasına taşınarak burada hizmete başlamıştır. 11 Aralık 2001 tarihinde Kültür Bakanlığı onayı ile kütüphaneye yazar Orhan Kemal’in adı verilmiştir.


Çalışma saatleri:   Pazartesi –Cumartesi  09:00 -19:00


Restorasyonuna 1964’lü yıllarda Kurucusu’nun Prof. Dr. Bedii Nuri Şehsuvaroğlu olduğu “İstanbul Şehir Kütüphanesini Kurma ve Yaşatma Derneği” tarafından başlanılmış daha sonra Kültür Bakanlığı’nın da katkılarıile 1976 yılında tamamlanmıştır.