6 Haziran 2012 Çarşamba

KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA MEDRESESİ


Köprülü Mehmet Paşa tarafından 1661 yılında yaptırılmıştır.  Türbede Köprülü Mehmet paşa ve ondan sonra sadrazam olan Köprülü Fazıl paşa yatıyor.
                                                                                 TÜRBE

                                                                 

KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA
Zor bir devrede Osmanlı devletini maharetle idare etmiş, karmaşıklığa son vererek, devlete yeniden eski itibarını kazandırmış büyük bir devlet adamıdır. Devlet hizmetine girdiği andan itibaren sık sık haksızlıklara maruz kalmış, çekemeyen kişilerin haset oklarına uğramış, fakat o yılmamış var gücüyle devlet hizmetine koşmuş ve yine en sıkıntılı zamanda hizmete talip olarak devleti selamete çıkarmaya muvaffak olmuştur.