24 Temmuz 2012 Salı

MASLAK KASIRLARI

Padişahların av ve dinlenme yeri olarak kullandıkları 170 dönümlük arazi üzerinde bulunan maslak kasırlarında Sultan II.Abdülhamid şehzadelik yıllarını burada geçirmiş olup , tahta çıkacağını da yine burada öğrenmiştir. Marangozluk konusunda çok iyi bir usta olduğu bilinen sultanın kendisinin yaptığı eşyalarda burada bulunmaktadır.
Günümüze kadar gelen yapılar Kasr-ı Hümâyûn, Mâbeyn-i Hümâyûn , Limonluk, Çadır Köşk , Paşa Dairesi ve Hamam.


KASR-I HUMAYUN

Padişaha ait olan bu bina bodrum kat  dahil toplam 3 kattan oluşur. Binadaki ikinci kata çıkan merdivenler çok enteresan ve gösterişlidir. Sultan II. Abdülhamit’in tasarlayıp yaptığı bilinmektedir. Tavan süslemeleri çok gösterişli olan binanın perdeleri ve koltuk döşemeleri hereke üretimidir. Porselenler ise Yıldız ürünüdür. Burada yine Sultan II.Abdülhamit’in kendi yaptığı ayna görünümündeki dolap en dikkat çekici eşyadır.PAŞA DAİRESİ VE HAMAM
Kasr-ı humayu’un arka bahçesinde bulunan binadır.  Paşaların kaldığı bölümdür. Günümüze sadece hamam ve bir odası kalmıştır.
MABEYN HUMAYUN (SELAMLIK )LİMONLUK

ÇADIR KÖŞKÜ


                                                                     KAFETARYA