19 Şubat 2013 Salı

ATİK ALİ PAŞA CAMİ

Çemberlitaş yeniçeriler caddesi üzerinde bulunan cami 1496 yılında II. Beyazıt dönemi sadrazamlarından olan Bosnalı Hadım Atik Ali Paşa tarafından Cami, imaret, medrese, tekke, kervansaray ve türbe olarak yaptırılan külliyeden günümüze kalan yapılar; cami, türbe ve medresedir.