19 Şubat 2013 Salı

FİRUZ AĞA CAMİ

1491'de II. Bayezid'in hazinebaşısı  Firuz Ağa tarafından yaptırılmıştır. Minaresi soldadır. Camiyi yaptıran Firuz Ağa’nın türbesi, 19 yy. ortalarında Divan Yolu’nun genişletilmesi sırasında, Sadrazam Keçecizade Fuad Paşa’nın emriyle yıktırılmıştır. Bugün Firuz Ağa’nın mermer sandukası, minarenin bulunduğu duvarın önünde bulunmaktadır. Ayrıca; Bu yol genişletme çalışmaları sırasında, caminin mezarlığı tamamıyla kaldırılmıştır.