23 Haziran 2013 Pazar

YENİ VALİDE CAMİ –GÜLNUŞ SULTAN CAMİ

Yeni Valide Camii, diğer bilinen adıyla Valide-i Cedid Camii II. Mustafa ve III. Ahmet'in annesi Emetullah Râbi'a Gülnûş Sultan tarafından yaptırılmış olan camiidir.
Beş kapısı olan külliye, cami, hünkâr mahfili, çeşme, sebil, türbe, muvakkithane, mektep, imaret, şadırvan, çarşı, bedestenden oluşmakta.
GÜLNUŞ SULTAN TÜRBESİ