7 Ekim 2013 Pazartesi

CAĞALOĞLU VE ÇEVRESİ


Ankara caddesinden yukarı doğru çıkarken yokuşun başında bizi karşılayan ilk yapı Nallı mescidi' dir . Mescidin yanında ki Valilik binasından dolayı Vilayet Mescidi diyede anılmaktadır. 

NALLI MESCİT –VİLAYET MESCİDİ    

15.Yüz yılda yapılmış olan mesci’din banisi İmam Ali Efendi’dir. 

NALLI MESCİDİ

İSTANBUL VALİLİĞİ
1844  de tamamlanan kagir bina eski sadrazamlık binasıdır. 


TERSANE EMİNİ  YUSUF AĞA SIBYAN MEKTEBİ
MEDRESETÜL HATTATİN

1771-1773 yıllarında yapılan okul’un alt katı muvakkithane bulunsa da bir süre depo olarak kullanılmıştır. Üst kat dershane olarak kullanılmıştır.  II.Meşrutiyet döneminde  Mustafa Hayri efendi Hat sanatının unutulmaması için burayı 1914 yılın da Mektep Medresetü’l Hattatin -Hattatlar medresesi-  olarak hizmete girmiştir, 1924 yılında medreselerin kapatılmasıyla bina Hattatlar Okulu adını almış daha sonra 1928 de Harf Devrimi ile kapatılmaya karar verilmiş olsa da bir süre gayri resmi faaliyetlerine devam etmiş, Güzel Sanatlar Akademisi’nin şubesi olan okul halen Milli Eğitim Bakanlığı Satış Ofisi olarak işlevine devam etmektedir.
TERSANE EMİNİ YUSUF AĞA SIBYAN MEKTEBİ
MEDRESETÜL HATTATİN

İRAN KONSOLOSLUĞU
Osmanlı döneminde İran Elçiliği hariç tüm elçilik binaları (Müslüman olmayan ülkelerin  ) Pera (Beyoğlu) tarafında bulunuyordu.  Osmanlı döneminde Tarihi Yarımada da ki tek elçilik olma özelliğine sahiptir . 1865  yılında ki yangında ahşap olan elçilik binaları yanınca 1866 yılında şimdi ki bina yapılmıştır.


İRAN KONSOLOSLUĞU

RÜSTEM PAŞA MEDRESESİ'NE GİDEN YOL
          
ACI MUSLUK SOKAĞI SARNICI
Bizans İmparatoru Botaneiates Sarayı’nın alt yapıları olduğu sanılmaktadır.  Sarnıcın bulunduğu sokağın isminin eskiden Acı Musluk olmasından dolayı sarnıç sokağın ismi ile anılmıştır. Bugün ise sokağın adı Cemal Nadir Sokağı’dır. 


İSTANBUL LİSESİ

Osmanlının dış borçlarını denetlemek için kurulan Duyun-u Umumiye için yapılmıştır. 
Daha sonraki yıllarda İstanbul Erkek Lisesi olarak eğitim vermeye başlamıştır. Çanakkale savaşında 41 öğrencisini şehit veren okul,ardından İstiklal Harbinde de pek çok sayıda gazisi olmuştur. Savaş zamanında okul sarı renge boyatılıp hastane çevrilmiş olduğundan ,öğrencilerinin şehit haberi gelince okulun kapısı ve pencereleri siyaha boyanmış ve okul renklerini bundan dolayı sarı ve siyah olarak kullanmıştır.  
DUYUN-U UMUMİYE  İSTANBUL LİSESİ


HADIM HASAN PAŞA MEDRESESİ
III. Mehmed devri vezir azamların dan Hadım Hasan Paşa tarafından yaptırılmıştır. İki katlı olan binanın çeşmesi bulunmaktadır.
                                                     BAB-I ALİ MEYDANIMAHMUT NEDİM PAŞA TÜRBESİ
Mahmut Nedim Paşa Sultan Abdülaziz döneminde 1871-1872 ve 1875-1876 yıllarında olmak üzere 2 dönem sadrazamlık görevinde bulunmuşturVALİDE MEKTEBİ –CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ
21 Mart 1850’ de Sultan Abdulmecit’in talimatıyla açılan okulun tüm masrafları Bezmi alem Valide Sultan tarafından karşılanmaktaydı. Okulun amacı Darülfünuna öğrenci ve bürokrasiye memur yetiştirmekti. Abdülmecit okula şehzade Murat ile kızı Fatma Sultan’ı da kaydettirmiştir. Daha sonra adı Darülmaarife çevrilmiştir. 1883 te lağvedilmiş 1914-1915 yılında Bezmi Alem Valide Sultani olarak açılmış halende Cağaloğlu Anadolu Lisesi olarak hizmet vermektedir. 

BABIALİ ÇARŞISI
Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nin karşısında bulunan bina günümüzde Halı kilim satış merkezi olarak kullanılmaktadır.
BÜLBÜL TEVFİK PAŞA KONAĞI
CAĞALOĞLU KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ
1866 yılın da sadaret Müsteşarların dan Bülbül Tevfik Paşa tarafından konak olarak yaptırılmıştır. Bezmialem Sultanisi Öğretmen Okulu yatakhanesi ,1937-1938  yıllarında Erkek Ortaokul’u olarak hizmet vermiş olup 1949-1950 yıllarında Kız Enstitüsü 1990’ dan itibaren de Cağaloğlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi olarak kullanılmaktadır. 

BÜLBÜL TEVFİK PAŞA KONAĞI


LİSAN MEKTEBİ -CAĞALOĞLU ANADOLU MODA TASARIM MESLEK LİSESİ MODA SANAT EĞİTİM MERKEZİ
Babıali’nin hariciye memurlarına lisan mektebi olarak yapılmıştır. 1866 yılında açılan okul’un ilk etapta 20 öğrencisi bulunmaktaydı. Bir süre kapalı kalan okul tekrar 1879
1909-1921 yılları arasında Hukuk Mektebi,Mülkiye Mektebi,Darülmuaalim
1922-1925 yılları arasında Sanayi Nefise Mektebi
1929-1930 yılları arasında İstanbul Kız Orta Okulu
1940 yıllında Müstakil Cağaloğlu Akşam Kız Sanat Okulu
1981 yılında Cağaloğu Kız Meslek Lisesi

1994’ten beri ise Cağaloğlu Anadolu Moda Tasarımı Meslek Lisesi –Moda ve Sanat Eğitim Merkezi.
                                                               LİSAN MEKTEBİ 

İCTİHAD EVİ

Osmanlı Devletin’in önde gelen Reformistlerinden Abdullah Cevdet’in çıkardığı İçtihat gazetesinin yeridir.