8 Kasım 2013 Cuma

EYÜP SEMTİ VE CAMİ


Eyüp semti denince akla ilk gelen Eyüp camii ve Eyüp Sultan türbesidir. Arkadaşlarla şöyle bir Eyübe uzanalım dedik, hem dolaşırken resim çeker hem de meşhur Eyüp çömlek pidesinden yemeği planladık.  Pidelerimizi çift porsiyon olarak yedikten sonra eyüb’ün tarihi sokaklarında dolaşmaya başladık.

Eyüp camiinin içindeki türbelerde restorasyon çalışmaları olduğu için pek resim çekemeyince çevresindeki yerleri çekmeye karar verdik.    Kanuni Sultan Süleyman döneminden başlayıp uzun yıllar imparatorluğa hizmet etmiş Sokullu Mehmet paşanın türbesi, Hatice Sultan Sıbyan Mektebi, Mihrişah Sultan Sıbyan Mektebi, Mihrişah Valide Sultan İmarethanesi,  Mehmed Ebussuud Efendi’nin türbesi, Hüsrev Paşa kütüphanesi, Fatih Sultan Mehmet'ten Vahdettin'e kadar Osmanlı Padişahlarının tahta çıktıklarında kılıç kuşanıp ata bindikleri, cülus törenlerinin yapıldığı, padişahın hükümdarlığını sembolize eden tarihi bir yol olan Cülus yolunun resimlerini çekerken hiçbir sorun yaşamadık taki eyüp aş evinin resmini çekmeye niyetlene  kadar . Nedense Eyüp aş evinin resminin çekilmesinin  yasak olduğu söylendi ve resim çekmemize izin verilmedi. Buradan yardım alan kişiler olmadığı halde , bomboş bir binanın resminin çekilmesinin kime ne gibi zararı olur bir türlü anlayamadık.


Eyüp aş evi muhtaçlara yardım eden bir kuruluş ise oradan yardım alan insanları resimlemek gibi bir niyetimiz olmadığı halde boş bir binanın resminin çekilmesi nasıl bir güvenlik sorunu teşkil edebilir.  Aş evinde acaba başkalarının görmesini duyulmasını istenilmeyen bir takım olaylar mı  oluyor da bu önlem alındı diye aklımıza geldi. Eyüp aş evinin güvenlik görevlisinden hiçbir açıklama almadan dönüş yolumuza geçtik aklımızda aş eviyle ilgili sorulara cevap arayarak bir gezimizi daha noktalamış olduk. 

EYÜP SULTAN CAMİ ŞADIRVANI

HATİCE SULTAN SIBYAN MEKTEBİ

MEHTERHANE

SOKULLU MEHMET PAŞA TÜRBESİMİHRİŞAH SULTAN SIBYAN MEKTEBİ

                                  MİHRİŞAH SULTAN SIBYAN MEKTEBİNİN BAHÇESİ

Mihrişah Valide Sultan İmarethanesi

AŞEVİ
HÜSREV PAŞA KÜTÜPHANESİ 

CÜLUS YOLU
CAFER AĞA MEDRESESİ