4 Kasım 2013 Pazartesi

HALİÇ

II. Theodosius surları 96 burç ve toplamda 5,5 kilometre uzunluğundadır. Surlar tekfur sarayına kadar uzanmak. Günümüze kadar kalmış olan tek saray olan tekfur sarayından sonra sokak aralarında Theodosius surlarının kalıntılarını görmek mümkün.


Tekfur sarayı kendi başına bir saray olmayıp Blaherna adıyla anılan 5.yüzyıldan itibaren pavyonlar halinde gelişen saray kompleksine eklenen son pavyonlardan biridir.  Yaygın bir iddiaya göre kaşıkçı elmasının  burada bulunduğudur. 


TEKFUR SARAYI
KASTURYA SİNAGOGU
Fetih zamanında  yapılan ibadethaneler gelen göçmenlerin geldikleri kentin adını  vermekteydiler. Kastoriadan gelen göçmenlerde sinagoga bu adı vermişlerdir. 1453 yılında açılan sinagogun kapasitesi 150 kişiliktir. İbrani takvimine göre yapılış yılı 5653 hala görülmekte. 1801’de çok kapsamlı bir restorasyondan geçirilen Ayrıca Kasturya Sinagogundan bugün sadece kapısı ve duvarları kalmıştır.
 
KASTURYA SİNAGOGU
EĞRİKAPI
Bizans dönemindeki askerlerin ayakkabıları burada üretildiği için ayakkabı Kapısı anlamına gelen Kaligaria olarak anılırdı. Sur içi ve dışı bağlantısını sağlayan yol sahabe mezarlarına zarar vermemek için kapıyı geçince keskin bir dönüş yapar bundan dolayı buraya Eğrikapı  denmiştir.

SAHABE MEZRLIĞI

HZ. HACETİ HAFİR