14 Ağustos 2014 Perşembe

KUYUCU MURAT PAŞA KÜLLİYESİ

I. Ahmet’in sadrazamlarından olan Murat paşa Anadolu da ki Celali isyanlarını bastırmak için büyük bir temizliğe girişmiş olup , Celalileri ve onlara yardım ettiklerinden şüphelendikleri kişileri toplayarak suçlu,suçsuz demeden herkesi kılıçtan geçirtmiş ve cesetleri kuyulara doldurtmuştur. İstanbul’a döndüğünde kahraman gibi karşılanmış olsa da 100 bin kadar Celalili’ yi kuyulara gömdüğü söylenmektedir.  Bu olaydan sonra artık Kuyucu Murat Paşa olarak anılmıştır. 1611 yılında  Diyarbakır’ da hayata veda etmiştir. Cenazesi daha sonra İstanbul’a getirilip külliyede ki türbeye gömülmüştür.

Vezneciler Caddesi üzerindeki külliyenin 1610 yılında tamamlandığı bilinmektedir.  medrese , dershane , mescit , türbe , sebil,sıbyan mektebi ve dükkanlardan oluşmaktadır.  Medresesinde bugün İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü bulunmaktadır.