27 Ağustos 2014 Çarşamba

OSMANLI KADIN ÜNVANLARI

VALİDE SULTAN   : Osmanlı padişahlarının saltanatları sırasında hayatta olan annelerine verilen ünvandı.

BAŞ KADIN EFENDİ :
Padişahın ilk eşine verilen isimdir. Kadınlar birinci kadın,veya baş kadın ,ikinci kadın,üçüncü kadın olarak sıralanırdı.
Bunlar ayrı dairelerde oturur ve emrine cariyeler kalfalar verilirdi.Kadın efendilere HASEKİ de denirdi. Padişahtan çocuk sahibi olanlara da HASEKİ SULTAN denirdi.

İKBAL:  
Padişaha ya da şehzadeye eş olmaya aday gözde cariyeler.

ÇIRAĞ EDİLMEK
Cariyelerin çeşitli nedenlerle saraydan dışarı çıkarılmasına ÇIRAĞ EDİLMEK adı verilmiştir.

ACEMİLER:
Hareme yeni gelen kızlara verilen unvan.

KALFALAR:
Cariyelikteki ikinci rütbeye verilen addır. En rütbeli kalfaya BAŞKALFA veya BAŞCARİYE denir. Baş kalfadan sonra orta kalfa ve küçük kalfalar gelir.

USTALAR:
Haremde görev yapan cariyelerin ulaşabilecekleri en yüksek rütbedir.

HAZNEDAR USTA :
Cariyelerin şefi durumundadır. Valide sultan, kadın efendi,şehzade ve sultanlardan sonra en yetkili kişilerdi.

Başlıca görevleri padişahın özel hizmetlerine bakmaktı. 

BAŞKATİBE KALFA :
Haremin disiplinini ve düzenin sağlamakla görevliydiler. Haznedardan sonra gelir.

VEKİL USTA:
Tüm cariyelerin başı olan hazinedar usta cariyeleri yönetmek üzere görevlendirdiği kişiye denir. Cariyeler dairesinde yaşardı.

KETHUDA KADIN (SARAY USTASI ):
Düğün ,doğum,bayram gibi haremde yapılan bütün törenleri yöneten, sultanın şahsi hizmeti için kadınların eğitilmesini sağlamıştır.

DAYE VE DADI KALFA:
Padişah çocuklarına süt emzirmek için tutulan veya satın alınan cariyeler  daye ,taye,süt nine olarak adlandırılmıştır.

DADI KALFA:
Padişahların çocuklarına bakan ve yakın hizmetlerinde bulunanlara verilen isimdir.