27 Ağustos 2014 Çarşamba

OSMANLI PADİŞAH SOY AĞACI

NO      PADİŞAH                   İKTİDAR                            BABASI                                 ANNESİ
1.         I.Osman Gazi               1299-1324                            Ertuğrul                              Hayme Hatun
2.         Orhan Gazi                  1324-1362                             I.Osman Gazi                         Mal Hatun
3.         I.Murat Hüdavendigar  1362-1389                            Orhan Gazi                      Nilüfer Hatun
4.         I.Yıldırım Beyazıt          1389-1402                          I.Murat Hüdavendigar     Gülçicek Hatun

FETRET DEVRİ 1402-1413

I.Yıldırım Beyazıt’ın 1402’de Timur ile olan savaşta  Tatarların Timur’un ordusuna katılmasından dolayı
savaşı kaybedip esir düşmesinden dolayı  5  oğlu arasında başlayan taht kavgasıdır.
( Süleyman Çelebi,Musa Çelebi, İsa Çelebi,Mustafa Çelebi, Mehmet Çelebi ) 
İsa Çelebi                               1402-1406 
Süleyman Çelebi                    1402-1411
Musa Çelebi                          1402-1413

5.   I.Mehmet Çelebi              1413-1421                            I.Yıldırı Beyazıt             Devlet Şah Valide
6.   II. Murat                           1421-1444                            I.Mehmet                              Emine Hatun
           II.Murat kendi isteğiyle tahtı 1444 yılında oğlu II.mehmet’e verdi
                                                 1446-1451

7.  II.Mehmet (FATİH)          1444-1446                          II.Murat                                Hüma Hatun
            II.Mehmet kendi isteğiyle tahtı 1446 yılında babası II.Murat’a verdi.
                                                  1451-1481

8.   II. Beyazıt                         1481-1512                        II.Mehmet(FATİH)            Gülbahar Valide
9.   I.Selim (Yavuz Selim )      1512-1520                        II.Beyazıt                               Ayşe Hatun
            İLK HALİFE

10.  I. Süleyman (Kanuni)      1520-1566                       I.Selim (YAVUZ)               Ayşe Hazfa Valide
11.  II.Selim (Sarı)                  1566-1574                       I.Süleyman(KANUNİ)      Hürrem Sultan
12.  III. Murat                        1574-1595                       II.Selim (SARI)                 Nurbanu Valide
13.  III.Mehmet                     1595-1603                        III.Murat                               Safiye Valide
14.  I.Ahmet                           1603-1617                        III.Mehmet                            Handan Valide
15. I.Mustafa                         1617-1618                        III.Mehmet                            Handan Valide
            Deli diye taht’tan indirildi. Yerine kardeşi’nin oğlu II.Osman geçti
                                                1622-1623

16. II. Osman (Genç Osman)  1618-1622                       I.Ahmet                     Hatice Mahfıruz Sultan
Yeniçeri katletti ,Yerine Amcası I.Mustafa tekrar ikinci defa tahta geçti

17.  IV.Murat              1623-1640                 I.Ahmet           Mahpeyker Kösem
18.  İbrahim                1640-1648                  I.Ahmet           Mahpeyker Kösem
19.  IV.Mehmet(Avcı)  1648-1687                 İbrahim            Hatice Turhan
20.  II.Süleyman          1687-1691                 İbrahim             Saliha Dilaşup
21. II.Ahmet                1691-1695                 İbrahim             Hatice Muazzez
22.II.Mustafa              1695-1703               IV.Mehmet         Rabia Gülnuş
23. III.Ahmet              1703-1730               IV.Mehmet         Rabia Gülnuş
           Lale Devri Patrona Halil İsyanı
24. I.Mahmut              1730-1754               II.Mustafa             Saliha Valide
25. III.Osman              1754-1757              II.Mustafa              Şehsuvar Valide
26.  III.Mustafa          1757-1774               III.Ahmet              Mihribah Sultan
27. I.Abdülhamit          1774-1789              III.Ahmet              Rabia Şemi Sultan
28. III.Selim                 1789-1807              III.Mustafa          Mihrişah Valide
29. IV.Mustafa            1807-1808             I.Abdülhamit        Ayşe Sineperver
30. II.Mahmut          1808-1839            I.Abülhamit                  Nakşidil Valide
           Vaka-i Hayriye Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. 1826
31. I.Abdülmecit        1839-1861           II.Mahmut                   Bezmialem Valide
32. I.Abdülaziz           1861-1876          II.Mahmut                    Pertevniyal Valide
33. V.Murat                1876-1876         I.Abdülmecit                Şevkefza Valide
34. II.Abdülhamit        1876-1909         I.Abdülmecit                Tirimüjgan Sultan
35. V.Mehmet Reşat    1909-1918        I.Abdülmecit           Gülcemal Kadınefendi
36  VI. Mehmet- Vahdettin  1918-1922 I.Abdülmecit                Gülüstü
       
II.ABDÜLMECİT(son halife) 1922-1924   I.Abdülaziz