27 Ağustos 2014 Çarşamba

OSMANLI VALİDE SULTANLARI

Osmanlı tarihinde 36 padişahtan 23 ‘nün  annesine VALİDE SULTAN unvanı almak ve oğullarının Devlet-i Aliye’nin tahtında oturduğunu görmek nasip olmuş.
          
1.     II.Murat’ın annesi Emine Hatun
2.     II.Mehmet’in (Fatih) annesi Hüma Hatun
3.     II.Beyazıt’ın annesi Gülbahar Valide Sultan
4.     I.Süleyma’ın (KANUNİ) annesi Hazfa Sultan
5.     III.Murat’ın annesi Nurbanu Valide Sultan
6.     III.Mehmet’in annesi Safiye Valide Sultan
7.     I.Ahmet’in annesi Handan Valide Sultan
8.     I.Mustafa’nın annesi Handan Valide Sultan
9.     II.Osman’ın (GENÇ) annesi Hatice Mahfıruz Sultan
10.  IV.Murat’ın annesi Mahpeyker Kösem Sultan
11.  I.İbrahim’in annesi Mahpeyker Kösem Sultan
12.  IV.Mehmet (AVCI)’in annesi HaticeTurhan Valide Sultan
13.    II.Süleyman’ın annesi Saliha Dilaşup Valide Sultan
14.    II.Mustafa’nın annesi Rabia Gülnuş Sultan
15.  I.Mahmut’un annesi Saliha Valide Sultan
16.   III.Osman’ın annesi Şehsuvar Valide Sultan
17.   III.Selim’in annesi Mihrişah Valide Sultan
18.   IV.Mustafa’nın annesi Ayşe Sineperver Valide Sultan
19.  II.Mahmut’un annesi Nakşidil Valide Sultan
20.    I.Abdülmecit’in annesi Bezmialem Valide Sultan
21.   I.Abdulaziz’in annesi Pertevniyal Valide Sultan
22.   V.Murat’ın annesi Şevkefza Valide Sultan

23.  II.Abdülhamit’in annesi Tirimüjgan Valide Sultan

13 padişah  annesi ise oğlunun tahta geçtiğini göremeden vefat etmiştir.
1.     I.Osman’ nın annesi Hayme hatun.
2.     Orhan Gazi’nin annesi Mal Hatun.
3.     I.Murat Hüdavendigar’ın annesi Nilüfer Hatun.
4.     I.Yıldırım’ın (YILDIRIM BEYAZIT) annesi Gülçiçek Hatun
5.     I.Mehmet Çelebi’nin annesi Devlet Şah
6.     I.Selim’in (YAVUZ) annesi Ayşe Hatun
7.     II.Selim’in (SARI) annesi Hürrem Sultan
8.     II.Ahmet’in annesi Hatice Muazzez Sultan
9.     III.Ahmet’in annesi Rabia Gülnuş Sultan
10.  III.Mustafa’nın annesi Mihribah Sultan
11.   I.Abdülhamit’in annesi Rabia Şemi Sultan
12.   V.Mehmet Reşat’ın annesi Gülcemal Kadın Efendi.
13.    VI.Mehmet Vahdettin’in annesi GÜLÜSTÜ Hatun.