25 Eylül 2014 Perşembe

HAS AHIR BEŞİR AĞA CAMİ

HAS AHIR GİRİŞİ
Zülüflü Baltacılar Koğuşu’na kadar devam eden bölümdür.  Has ahır’ın idaresi Mirahur denilen vazifelilere aitti. Bu makam mühim bir makam olup yükselmeye açıktı.

Has ahır'dan 1.avluya açılan ayrı bir araba kapısı bulunmaktadır. 

HAS AHIR'DAN 1.AVLUYA AÇILAN KAPI

4 bölümden oluşmaktadır;
Binanın ilk bölümünde Ahır hazinesi  (Raht Hazinesi ) bulunmaktaydı. Burada padişahın kullandıkları pahalı mücevherlerle süslü .altın ve gümüşten olan değerli eyerler,kırbaçlar,üzengiler,gemler,at başlıkları gibi eserler hazine defterlerine kaydedilir ve defterler mühürlenerek saklanırdı.
HAS AHIR BİRİNCİ BÖLÜM 


Orta kapının bulunduğu kısımda hükümdar,şehzadeler ve diğer hanedan mensuplarına ait atlar bulunmaktaydı. 

HAS AHIR ORTA KAPI                                       HAS AHIR SON KAPIBEŞİR AĞA CAMI

BEŞİR AĞA CAMİ
Has ahır kapısından girilen yol üzerinde bulunan cami Sultan III. Ahmet ve Sultan I.Mahmud zamanında 29 yıl (1717-1746) Darü’s sade ağalığı yapmış olan Hacı Beşir Ağa tarafından yaptırılmıştır. Caminin yanında çeşme ve Hamam’ı da bulunmaktadır.  (Baltacılar Hamamı)

Hacı Beşir Ağa İstanbul’da vefat etmiş ve Eyüp Sultan türbesinin yanına defnedilmiştir.

HACI BEŞİR AĞA HAMAMI                          HAS BAHÇEYE AÇILAN KAPI

HAS AHIR BAHÇESİ HAS AHIRDAN ADALET KULESİ VE HAREM

    


             2.AVLUDAN   HAS AHIRA GİRİLEN                                    KAPININ HAS AHIRDAKİ YOL 
2.AVLU REVAKLI YOLDAN HAS AHIRA GİRİŞ KAPISI