5 Kasım 2014 Çarşamba

BAB-I ALİ

Sadrazamın konağına Babıali veya Babı asafi diye anılırdı. Daha sonra kısaca Babıali adıyla anılmaya başlanmıştır.  Babıali imparatorluğun yönetildiği,Tanzimat meclisinin,Adliye meclisinin ve diğerlerinin toplanıp kararlar alındığı bir konaktı. Babıali’nin saltanatı II.Abdülhamit devrinde azaldı. 
1808 'de  Alemdar Mustafa Paşa konağına yeniçerilerin saldırması sonucu evdeki bir cariye cephaneliği ateşleyip konağı da havaya uçurunca konak yeniden yaptırıldı fakat sadece devlet başbakanlık ofisi olarak kullanıldı. Günümüz de valilere tahsil edilen konak sadrazamlara ikamet olarak verilmişti.

Sultan Abdülmecit yangınlardan korunması için Babı-ali yi taştan yaptırınca Babıali’nin ahşap dönemi böylelikle kapanmış oldu.