15 Aralık 2014 Pazartesi

CADDE-İ KEBİR -İSTİKLAL CADDESİ

Cadde-i Kebir (Büyük Cadde)  yeni adıyla İstiklal Caddesi’ n den girildiği zaman  karşımıza çıkan tarihi yapılar  şunlardır ;
RUMELİ HAN
2.Abdülhamit’in baş mabeyincisi Ragıp Paşa’nın yaptırdığı üç handan biridir.
RUMELİ HAN
AĞA CAMİ
1596 yılında Galatasaray Ağası Şeyhül Harem Hüseyin Ağa tarafından yaptırılmıştır. Hüseyin Ağa’nın mezarı caminin haziresindedir.


HÜSEYİN AĞA CAMİ
ALKAZAR SİNEMASI
1880 yılında ünlü  Banker Alleon ailesi tarafından yapılmıştır.

EMEK PASAJI  -ŞARK KULÜBÜ –CERCLE D’ORİENT
Kapı kahyalığından yükselip paşalığa kadar gelmiş olan Eremyan tarafından yaptırılmıştır.

1882 yılın da müdavimleri banker,diplomat,üst düzey yönetici ve burjuva elitlerinden oluşan bir kulüp burada kurulmuştur. Cumhuriyet döneminde adı Büyük Kulüp olarak değişmiştir.

HALEP PASAJI
1885 yılında Halepli olan Hacar ailesi tarafından yaptırılmıştır.

HALEP PASAJI
ATLAS PASAJI
1870 yılında Büyük Beyoğlu yangınından sonra  Ermeni sarraf Agop Köceyan tarafından kışlık konak olarak yaptırılmış.
ATLAS PASAJI İÇİ
ÇİÇEK PASAJI
Pasajın yerinde Naum Efendi’nin Tiyatrosu bulunmaktaydı. 1870 yılında ki büyük Beyoğlu yangınında Naum Efendi Tiyatrosu tahrip olunca banker Hristaki Zografos Efendi buraya bir pasaj inşa ettirdi. Cite de Pera adı verilen pasaj  çiçek satarak geçimini sağlayan Beyaz Rus kızlarının  kendilerini rahatsız eden işgalci Fransız ve İngiliz  askerlerden korunmak  için bu pasaja sığındıklarından pasajın adının  bundan dolayı çiçek pasajı olarak anılmaya başladığı söylenmektedir. 

GALATASARAY
Kavşak noktası durumundadır. Kültürel olarak bir geçiş işlevi görmektedir. II. Bayezid döneminde Müslüman nüfusa açılan ilk yerleşim yeridir.

GALATASARAY LİSESİ
Saray’ın iç oğlanlarının eğitilmesi için açılan ocak 1868 yılında Fransızca ve Türkçe eğitim veren bir lise olan Galatasaray Mekteb-i Sultanisi adını almıştır. Tanzimat Fermanından sonra imparatorluğun bütün kurum ve örgütlerinin yeniden yapılandırılması için kurulmuştur.
GALATASARAY LİSESİ
GALATASARAY POSTANESİ
Ermeni iş adamı Theodor Sıvacıyan tarafından 1875 yılında yaptırılmıştır.1907 yılında Posta-Telgraf Nazırı Hüseyin Hasip paşa tarafından satın alınıp Posta ve Telgraf merkezi haline gelmiştir. 1943-1944 yılları arasında İstanbul Radyosu yayınları da burudan yapılmıştır.
GALATASARAY PTT

GALATASARAY HAMAMI
III. Ahmet döneminde 1715 yılında Galatasaray Ocağı’nın içoğlanları için inşa edilmiştir.

AZNAVUR PASAJI
Mısır apartmanı’nın mimarı Hovsep Aznavuryan tarafından yapılmıştır.


HACOPULA PASAJI
Meşrutiyet Caddesi ile İstiklal Caddesi’ni birbirine bağlayan pasaj 1871 yılında yapılmıştır. Pasaj yaptıran şahsın ismini almıştır. Danışman Pasajı olarak anılsa da esas ismi ile hatıralardadır.

Namık Kemal’in İBRET isimli gazetesi de basıldığı gibi Jöntürklerin de buluşma adresiydi. Pasajın üst katları bir dönem konut olarak kullanılmıştır.OLİVYA GEÇİDİ & KALLAVİ ÇIKMAZI
Geçidin ismi 1900’ lerin başında aparman yaptıran Olivieir ailesinden gelmektedir.
MISIR APARTMANI
Mısırlı Halim Paşa’nın malikanesiyken daha sonraları mirasçıları tarafından apartmana çevrilmiştir. Mimarı Howsep AZNAVUR  ‘dur. 


SAİNT ANTOİNE KİLİSESİ
Yapımına 1906 yılında başlanan kilise maddi imkansızlardan dolayı  inşaat ancak 1913 yılında bitirilebilmiştir.  
  


ELHAMRA HANI

1831 yangınında tahrip olan bina Guistiniani Barthelemy tarafından yeniden yapılmıştır.

SURİYE PASAJI
Kürk ve deri işinde önde gelen ailelerden olan Abud ailesine aittir. Rumca Apoyevmatini gazetesi de burada çıkarılmıştır.

PERA  PALAS
1881 yılında yapımına başlayan bina 1892 de hizmete girdi. Osmanlı döneminde kentte kurulan ilk beş yıldızlı oteldir. Orient Express yolcularının konaklamaları için yapılmıştır. İlk elektrikli asansör yine bu binada çalışmıştır.
101 numaralı oda Atatürk Müzesi ‘dir.


KAYNAK : İSTANBUL’UN GEZİ REHBERİ İSMAİL GÜZELSOY