20 Ocak 2015 Salı

HASAN PAŞA HANI

Hasan Paşa ;  I. Mahmut saltanatında, 23 Ağustos 1743 - 9 Ağustos 1746 tarihleri arasında iki yıl on ay on altı gün sadrazamlık yapmıştır.

Medresesi vezneciler tarafında Sultan II.Beyazıt hamamı’nın arkasın yer almaktadır.
 
Han ise  ;  Ordu caddesinin üzerinde ise hanın oluşturduğu grupta iki çeşme, fırın ve dükkânlar yer almıştır. Külliye Mimarbaşı Mustafa Ağa tarafından inşa edilmiştir. Külliye’ de ki han’ ın inşaatının yarısı bitmişken Seyyid Hasan Paşa sadrazamlıktan azledilmiştir. Yarım kalan han 1747'de Sultan I. Mahmud tarafından tamamlatılmış ve kendi vakfına alınmıştır. Ama yine de "Hasan Paşa Hanı" olan adı değiştirilmemiştir.  Yakın zamana kadar süpürgeci esnafının kullandığı han yangın ve ihmallerle iyice harap olmuştur. İnşa edildiği yıllarda hanın içerisinde yer alan fırın, ürünlerinin lezzeti ile İstanbul’da ün salmıştır. 1956-1957 yıkımlarından sonra yakın bir yere taşınmış olan bu fırın şehrin en eski ticari müessesesi olarak 1980’li yılların sonuna kadar faaliyetini sürdürmüştür.

SADRİ ESBAK SEYYİD HASAN PAŞA MEDRESESİ VE HANIHasan Paşa ;  I. Mahmut saltanatında, 23 Ağustos 1743 - 9 Ağustos 1746 tarihleri arasında iki yıl on ay on altı gün sadrazamlık yapmıştır.


Sultan II.Beyazıt hamamı’nın arkasın da Vezneciler’de yer alan medresenin oluşturduğu grupta sıbyan mektebi, sebil, çeşme ve dükkanlar bulunmaktadır. 


Medrese: Hafif eğimli bir arsa üzerinde fevkani olarak ele alınan medrese bir sıra taş, iki sıra tuğla malzemeyle inşa edilmiş almaşık örgülü duvarlara sahiptir. Cephelerde dışa açılan dikdörtgen pencereler tuğladan sivri kemerli alınlıklı olup kesme taş sövelidir. Yapı üstte tuğladan iki sıra kirpi saçak ile çevrelenmiştir. Batıya bakan ön cephede eğimden kazanılan alt kat kesme taş kaplanmıştır. Eksenden sağa kaymış kapı yuvarlak kemerli açıklığa sahiptir. Kapı üzerinde 1158 tarihini veren şair Nimet’e ait dokuz beyitli talik hatlı mermer kitabe Hocazade Seyyid Ahmed tarafından yazılmıştır.

Sıbyan Mektebi: Medresenin kuzeybatı köşesinde yer alan sıbyan mektebi simetriğindeki dershane/mescit mekânı gibi kubbe ile örtülmüştür.

Sebil ve Çeşme: Sıbyan mektebinin altında yer alan sebil ve yanındaki çeşme, devrin barok anlayışını yansıtan itinalı örnekler olarak dikkat çekicidir