10 Şubat 2015 Salı

PARGALI İBRAHİM PAŞA SARAYI – TÜRK İSLAM ESERLERİ MÜZESİ YENİYaklaşık 2 yıllık restorasyon’ dan sonra ziyarete açılan saray eski halinden çok daha da güzel bir görünüme sahip olmuş, sarayın tarihi dokusu gözler önüne çıkartılmış. Kış mevsiminde olmamıza rağmen Saray’ın seyir terası her zamanki muhteşemliği ile meydana hakim durumda. Tarihi Hipodrom’u buradan seyretmenin  her zaman ayrı bir tadı olmuştur.

1582’ de Mimar Sinan tarafından yapılmış olan çardaklı kapı Saray'ın ikinci avlusuna yapılmış olan  Tapu ve  Kadastro binasından dolayı sarayla iletişimi kesilmiş,  bağımsız bir şekilde bakımsız halde bulunmaktadır.
ÇARDAKLI KAPI 
Saray’ ın diğer üçüncü ve dördüncü  avluları  yıkılarak eski Sultan Ahmet Adliyesi yapılmış, şu an için tadilat’ ta olan bina diğer mekanlar gibi muhtemelen otel olarak işlevine devam edecektir.


Maalesef dünya da tarihi bir sarayı yıkıp yerine bina diken ilk millet olarak tarihe geçtiğimiz acı bir gerçektir.

Müzenin bölümleri ve sergilenen eserler pek çok başlıkta yer almaktadır.

Merdivenle çıkılan  ilk bölümde ;Evkafı İslami’ye Müzesinden ,Türk İslam Eserleri Müzesi’ ne kadar olan sürede kullanılan eserler sergilenmektedir.


EVKAFI İSLAMİYE MÜZESİ ETİKETLERİ

YAZI TAKIMIEVKAFI İSLAMİYE ŞEREF DEFTERİSAMARRAIrak’ta Bağdat’ın 125 km kuzeyinde de bir şehir.
KEMİK AKSANLAR 

SAMİRA KAZI BULGULARI

İSLAM ARKEOLOJİSİ 


4 HALİFE VE EMEVİ DÖNEMİ : 


4 BÜYÜK HALİFE (Hulefa-i Raşidin)

 İslam Peygamberi  Hz. Muhammed'in  (s.a.v) vefatının ardından seçimle görev yapmış halifelerdir
·                    Ebu Bekir
·                    Ömer bin Hattab
·                    Osman bin Affan
·                    Ali bin Ebû Tâlib

EMEVİLER :  Dört Halife Dönemi’nden (632-661) sonra Müslüman Arap İslam Devleti'ne egemen olan hanedan. Ali bin Ebu Talib’nin 661’de öldürülmesinden sonra başa geçen Emevîler, 750’deAbbâsîler tarafından yıkılıncaya değin hüküm sürdüler.
EMEVİ DÖNEMİ MESCİD KİTABESİ

EMEVİ DÖNEMİ MESAFE TAŞI

EMEVİ DÖNEMİ KUR'AN YAPRAĞI

EMEVİ DÖNEMİ KURANI KERİM 

EMEVİ DÖNEMİ KÜP 

ABBASİLER :   (750-1258 )  Başken  750-819 yılları arasında Şam, 819-1258 yılları arasında ise Bağdat’tı.   Emevî hanedanından sonra başa gelerek İslam Devleti'nin yönetimini ve halifeliği beş asırdan daha uzun bir süre elinde tutan hanedan.

                               ŞAM EVRAKLARI                       
                                     


BİNA İÇİ GÖRÜNÜM
   


ARTUKLU BEYLİĞİ  : Güneydoğudaki Mardin, Hasankeyf ve Harput bölgelerinde1102-1409 yılları arasında hüküm sürmüş bir Oğuz Türkmen Beyliğidir.
CİZRE ULU CAMI KAPISI

 
                       CİZRE ULUCAMİ KAPI TOKMAĞI
EYYUBİLER :   1171-1348   Selahaddin Eyyûbî'nin kurduğu Sünnî İslâm Hanedanı'nın egemen olduğu Mısır'daki devletin adıdır.

BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ :  1038-1157 Selçuk bey tarafından kurulmuş bir Türk devletidir.   

MEMLUK SULTANLIĞI : 1250-1517

Kölelikten gelen Memlûklerinbugünkü Mısır ve Suriye'de kurduğu bir askeri aristokrasi devletidir


 


MEMLUK DÖNEMİ LAHİT


İLHANLILAR DÖNEMİ :  1256-1353 Cengiz Han'ın torunu Hülagû Han tarafından, merkezi Tebrizolmak üzere Azerbaycan'da kurulan Moğol devletidir 
                                                                            CÜZ


TİMURLULAR DÖNEMİ : 1370-1507  Fars ve İslammedeniyeti unsurları ile Türk-Moğol devlet ve askeri teşkilat unsurlarını bünyesinde barındıran  ve soyu Türk-Moğol boylarından biri olan Barlaslar'a dayanan Çağatay Emiri Timur tarafından kurulmuş bir Türk-Moğol devleti.
                                                                             MECMUA


SAFEVİ DÖNEMİ:    1501 ve 1722  yılları arasında bugünkü Azerbaycan, İran,Ermenistan, Irak, Afganistan, Türkmenistan ve Türkiye'nin doğu kesiminde varlığını sürdürmüş, tarihte ilk kez Şiî Onikiciliğini resmî mezhep olarak kabul etmiş olan halkları yönetmiş ve Azerbaycan'ın varis olduğu hâkim haned anın devletidir.


KAÇAR HANEDANI :   İran'da aslenAzerbaycan Türkleri olan Kaçar tayfasının kollarından olan Kovanlı kolu tarafından kurulmuş ve 1796 ile 1925 yıllar arasında hüküm sürmüş.MUKADDES EMANETLER

KABE ANAHTARI

KABE KİLİDİ

OSMANLI DÖNEMİ
KIBLE NÜMA

LİHYE-İ SAADETLERKABE KAPI ÖRTÜSÜ

ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ  :  Selçuklu Türklerinin Anadolucoğrafyasında kurmuş olduğu devlet.
MEZAR TAŞI


KARAOSMAOĞULLARI DÖNEMİ : 15. y.y başı AHŞAP KANATLI KAPI


BEYLİKLER VE ERKEN OSMANLI DÖNEMİ
OSMANLI DÖNEMİ   1299-1300-1922