BİZANS


BİZANS: Bizans denilen imparatorluk gerçekte Doğu Roma İmparatorluğu’dur.  Bizans adını imparatorluğun insanları hiç kullanmamıştır. Biazns ismi 16.yy. da Alman alimlerinden  Hieronimus Wolffün kullandığı bir isimdir.  ,

Doğu Roma İmparatorluğu’na Bizans,İstanbul’a Bizans, İmparatorluğun insanlarına Bizanslılar demek 16.yy. Batı avrupasının yakıştırması olup ; nedeni de ROMA-GERMEN İMPARATOR’luğunu meşrulaştırmaktan başka bişey değildir.


Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethi ile Doğu Roma İmparatorluğu’na son verilmiştir.

Kaynak: Osmanlı Srayında Hayat –İlber ORTAYLI