DİVANYOLU

Sultanahmet ile Beyazıt meydanı arasında ki yolun yaygınca bilinen adıdır. Roma İmparatoru I. Konstantin zamanında yapılarak imparatorluk yolu  anlamına gelen Regia olan fakat halk arasında merkez yol anlamına gelen mese  denilen bu yol İstanbul'un ana caddesi olmuştur.
Kent Osmanlılara geçince buünkü İstanbul Üniversitesinin merkez binasının olduğu yere II. Mehmet (Fatih ) Eski sarayı yaptırarak oraya yerleşmiş daha sonrada yeni saray adıyla anılan ve devlet işleri için Topkapı Sarayı yaptırılmıştır. Kubbealtı,Enderun,Hazine dairesi gibi devletin önemli merkezi birimleri de burada bulunmaktaydı. Bundan sebeptir ki Divanyolu; Osmanlı İmparatorluğu'nda protokol yolu olarak tarihte yerini almıştır.  Osmanlı sarayında toplanan Divan-ı Hümayun'a gelen ve giden vezirler, elçiler, askerler ve diğer yöneticiler buradan geçtiği için "Divanyolu" denmiştir.
Divanolu’ nun Atik Ali Paşa Cami ile Beyazıt arasındaki bölümü 1934 İstanbul Rehberinde Yeniçeriler Caddesi olarak adlandırılmıştır.

Divanyolu’n da bulunan tarihi mekanlar;

Çorlulu Ali Paşa Medresesi
Koca Sinan Paşa Külliyesi
Atik Ali Paşa Cami
Çemberlitaş Hamamı
Çemberlitaş
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa  Medresesi ve Yahya Kemal Müzesi
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi
Köprülü Mehmet Paşa  Cami Medresesi ve Türbesi
Köprülü Kütüphanesi
2. Mahmut Türbesi
Kızlar Ağası Medresesi
Cevri Kalfa Sibyan Mektebi (Türk Edebiyat Vakfı)
Firuz Ağa Cami
Milion taşı
 
Divanyolu’ n da ki tarihi  mekanlar ile ilgili bilgileri kendi konu başlıkları altında da tanıtmaya çalıştım.
ÇORLULU ALİ PAŞA MEDRESESİ
ATİK PAŞA CAMİ
ÇEMBERLİTAŞ

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa  Medresesi ve Yahya Kemal Müzesi
KÖPRÜLÜ MEHMET PALA TÜRBESİ

KÖPRÜLÜ KÜTÜPHANESİ

SULTAN 2. ABDÜLHAMİT  HAN   VE  2. MAHMUT’UN TÜRBELERİ
 
MİLİON TAŞI