YARARLANDIĞIM ESERLER
·         Bir Zamanlar Osmanlı – Padişahlar atlası İlber ORTAYLI –Boyut Yayıncılık.
·         Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek 1 ve 2 İlber ORTAYLI – Timaş Yayınlar.
·         Topkapı Saray’ı Müzesi Rehperi –Bilkent Kültür Girişİm Yayınları.
·         Fatih Rehberi – Fatih Belediyesi
·         Harem Nurhan ATASOY - Bilkent Kültür Girişİm Yayınları.
·         Harem ve Cariyelik – T. Cengiz GÖNCÜ- TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı.
·         İstanbul Sarayları – Haluk  Y. ŞAHSUVAROĞLU - TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı.
.        Osmanlı Srayında Hayat –İlber ORTAYLI