SULTANAHMET VE ÇEVRESİ
Osmanlı döneminde AT MEYDANI olarak anılan meydanın  isminin  SULTANAHMET olarak anılmaya başlaması İmparatorluğun genç padişahı 14. Sultan  Ahmet’in (13 yaşında 1603 yılı) talimatıyla 1605 yılında Sultanahmet camisinin yapımına başlanmasıyla meydanın  ismi de değişime uğramıştır.  
Bizans döneminde ki  İstanbul’u incelediğimizde yedi tepeden oluşan şehrin her tepesinin  ayrı ayrı bölümlerden oluştuğu gözükmektedir.

1.BÖLGE:

Büyük Saray (Megalo Palati ); Kara tarafından Topkapı Sarayı’nın kapladığı alan dahil olmak üzere deniz tarafından çatladı kapıya adar devam eden 400-500 dönümlük alanı kapsadığı bilinmektedir.  Daphne Saray’ı (Bizans döneminde kraliyet yerleşimi olarak kullanılmıştır) Triconchos  Sarayı , Nea Ekklesia ("Yeni Kilise Fetihten sonra Osmanlıların cephaneliği olarak kullanılmış olup yıldırım düşmesi sonucu patlamıştır. ) Tzykanisterion  (  Kilise ile deniz tarafındaki duvarlar arasında bulunan polo sahası),

 Protokol sarayı olarak kullanılan  Magnora sarayı ile yazlık olarak kullanılan çatladı kapı mevkiinde bulunan  Bukoleon sarayı’nın da burada yer aldığı günümüze ulaşan kalıntılardan anlaşılmaktadır.

Bizans döneminde birinci bölge olarak kabul edilen alan ,fetihten sonra ki yıllarda değişikliklere uğramış ve Büyük saray çevresine pek çok eser yapılmıştır.

Günümüze kadar gelen yapılar  şunlardır;

BÜYÜK SARAY ÇEVRESİ:

·         Arasta Çarşısı

·         Arasta Hamamı (kalıntı halindedir)

·         Arasta Hamamı (kalıntı halindedir)

·         Arasta Tekkesi (kalıntı halindedir)

·         Sultanahmet Cezaevi (günümüzde otel olarak hizmet vermekte)

·         Baytar Mektebi (kalıntı halindedir)

·         Mozaik Müzesi (Büyük saraya ait )

·         İskender paşa Türbesi

İKİNCİ BÖLGEDEN GÜNÜMÜZE ALANLAR:

·         Ayasofya

·         Haseki Hürrem Sultan hamamı

3.BÖLGE

Bizans devrinde Hipodrom Osmanlıda At meydanı olarak anılan bölüm bu günkü Divanyolu’ nun güneyinden  Kadırga Limanı’na kadar inerdi. Binbirdirek Sarnıcı, Antiohos ve Lausos sarayları ve Aya Öfemya kilisesi de burada bulunurdu. (Günümzüde Sultanahmet mahkemesi civarındadır.).

ÜÇÜNCÜ BÖGEDEN GÜNÜMÜZE KALANLAR:

Binbirdirek Sarnıcı4.BÖLGE

Mese’nin büyük bir bölümünü kaplayan bu alanda Firuz ağa cami,  Milion taşı, Yerebatan sarnıcı , Aya Maria Kilisesi ve Alay köşküne adar olan geniş bir alanı kaplamaktaydı.

DÖRDÜNCÜ BÖLGEDEN GÜNÜMÜZE KALANLAR:

·         Yerebatan Sarayı

·         Firuz Ağa Cami

·        Abud Ahmet Paşa Konağı

·        Mehmet Talat Paşa Konağı

·         Zeynep Sultan Cami

·         Hamidiye Sebili

·         Alay köşkü