ŞEHZADEBAŞI-DİREKLERARASI-VEZNECİLER

ŞEHZADEBAŞI

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi ve karşısındaki saraçhane parkından başlayıp İstanbul Üniversitesine doğru uzanan semtin adıdır. Direklerarası ve Vezneciler denilen caddelerde şehzadebaşı’ nın sınırları içerisindedir.

                                               BOZDOĞAN  SU KEMERİ
Hadrianus ya da Valens Kemeri olarak bilinen kemerin yapılış tarihi belli değildir. Daha sonra 1509  yılındaki büyük depremde yıkılan kemer  BOZULGAN KEMER diye anılmaya  başlayan kemer daha sonra BOZDOĞAN KEMERİ olarak anılmaya başlamıştır.16. ve 17.y.y. da Süleymaniye gibi Müslüman semti olan Şehzadebaşı da o dönemde konaklarla dolmuştur.
DİREKLERARASI

Bugünkü Vezneciler caddesi ile Damat İbrahim paşa mescidi arasında ki  caddedir. 19.yy önemli eğlence merkeziydi.


Bizans döneminde de önemli caddelerin kavşak noktasıydı. Bizans döneminde ki adı Filadelfion olan  bu caddede o zamanlar Halkun Tetrapilon ve Sintetos Kion anıtlarının da burada olduğu tarihi kaynaklarda yer almaktadır.

Osmanlı döneminde ise yeniçerilerin gezi alanıydı. 

Damat İbrahim Paşa Külliyesine gelir getirmek için yaptırılan kagir dükkanların önündeki mermer sütunlu revaklardan dolayı cadde DİREKLERARASI olarak anılmıştır.

VEZNECİLER
Bu semtin en önemli binası olan Keçecizade Fuatpaşa Köşkü Osmanlının son dönemlerinde Maliye Nezareti olarak kullanılmaya başlandığı için  köşkün bahçesi ve vezneciler caddesi tefecilerin, altın, gümüş alıcı ve satıcıların  ve arzuhalcilerin meskeni durumuna  geldiğinden,  altın ve gümüş sikkelerin  burada tartılıp , emeklilerin  maaşlarını burada kırdırmalarından adeta bir ticaret merkezi vasfına sahip olmasından dolayı ‘’VEZNECİLER’’ ismi ile anılmaya başlamıştır.

                                                         HELVACI BABA TÜRBESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNİN ARKA TAÇ KAPISI
SÜLEYMANİYE CAMİ TARAFI
KALENDERHANE CAMİ

VEZNECİLERDE BİR SOKAK