BAB-I ALİ VE GÜLHANE ÇEVRESİ

Sadrazamın konağına Babıali veya Babı asafi diye anılırdı. Daha sonra kısaca Babıali adıyla anılmaya başlanmıştır.

Babı-ali ve Gülhane  çevresi hakkında detaylı bilgi etiketler de   Babıali ve  Gülhane  Çevresi bölümünde anlatılmaktadır. 
BABI-ALİ KAPISIHACI BEŞİR AĞA CAMİ
Eski Bab-ı ali şimdi ki Valilik kapısının önünden çıkan yokuşu takip ederseniz sağ tarafta tekrar valiliğe çıkan yolun başındaki köşede bulunan camidir.


ÇOCUK MAHKEMESİ


1875-1876 yılları arasında yapıldığı bilinmektedir. Sultan Abdülaziz döneminde açılan  dokuz askeri rüştiye’den biridir. 1922 yılında Mekteb-i Mülkiye olarak kullanılan bina bir dönem Adli tıp ve 1980 1997 yılları arasında Devlet Güvenlik Mahkemesi olarak hizmet vermiş , daha sonra çocuk mahkemesi olarak kullanılmıştır. 

ZEYNEP SULTAN CAMİ

Gülhane parkının karşısında bulunan cami 1769 yılında III. Ahmed'in kızı Zeynep Âsime Sultan tarafından yaptırılmıştır. Caminin arka tarafında mektep ve bahçesinde  Alemdar Mustafa Paşa’ nın mezarı ile Zeynep sultan ve eşi  Melek Mehmet Paşa’nın mezarlarda buradadır.

HAMİDİYE SEBİLİ - I.ABDÜLHAMİD HAN SEBİL VE ÇEŞMELERİ

1920'lerde Eminönü'de  4. Vakıf Han'ın yapımı nedeniyle buraya taşınmıştır. Hemen üst tarafında ise Osmanlı Araştırmaları Vakfı bulunmaktadır.


ALAY KÖŞKÜ
 Osmanlı Sultanları’nın Bab-ı Ali önünden geçen alayları seyretmeleri için yapılmıştır. Bugün kü yapı Sultan II.Mahmut zamanında 1810’da inşa edilmiştir.
GÜLHANE PARKI
Gülhane Parkı, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Topkapı Sarayı'nın dış bahçesiydi ve içinde bir koru ve gül bahçelerini barındırırdı.
 
İSTANBUL İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ MÜZESİ


Osmanlılar zamanında Topkapı sarayı için yaptırılmış olan Has Ahırların kısmında bulunmaktadır.


İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZELERİ

Osman Hamdi Bey önderliğinde ve Müze-i Hümayun (İmparatorluk Müzesi)adıyla kurulan Arkeoloji Müzesi 13 Haziran 1891 tarihinde ziyarete açılmıştır.   HAKKI PAŞA KONAĞI

  1846 yılında  Yemen Valisi Hakkı Paşa tarafından yaptırılmıştır.SOĞUK ÇEŞME SOKAĞIKAYNAKÇABölümde aktarılan bilgiler  İlber ORTAYLI'nın İstanbul'dan Sayfalar kitabından alıntı yapılmıştır.